Wat wij doen is ons verbinden met het Hoger Bewustzijn om zo informatie en antwoorden aan je door te geven op jouw specifieke hulpvraag. Dit kunnen inzichten zijn of fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel niveau. Wij weten van te voren niet welke informatie we doorkrijgen. Wat we wel uit ervaring weten, is dat de informatie die doorkomt precies datgene is wat op dat moment voor jou nodig is. Niets komt zomaar. Deze antwoorden en inzichten helpen om een gebeurtenis of ziekte beter te begrijpen en te accepteren, om zo een verandering of concrete stappen mogelijk te maken.

Jouw motivatie om de situatie te veranderen is belangrijk in dit proces, emoties en gedachten bepalen namelijk mede je welzijn.

Afhankelijk van de hulpvraag kan ook een leeftijdsregressie gegeven worden waarbij we teruggaan naar het oorspronkelijke moment waarop de klacht ontstaan is. We gebruiken eventueel spiertesten om te kijken of, en wat er nog meer nodig is.

Vooraf vragen we je na te denken over wat je echt graag wilt weten, dit kunnen verschillende dingen zijn; bijvoorbeeld over je gezondheid maar misschien ook een levensvraag of iets over je relatie met partner/ kind etc. Schrijf deze vragen helder op en neem ze mee, ze dienen als leidraad voor de sessie.

Vaak zijn de inzichten na één sessie al zo verhelderd dat je er zelf mee aan de slag kunt.

Verder kunnen deze sessies als een prima aanvulling werken op een reguliere behandeling. En onze geheimhoudingsplicht maakt dat jij je geheel veilig en vertrouwd kan voelen bij hetgeen we bespreken en wat er naar boven komt.